Anorexia

Illustrationer till en artikel i Svenska Dagbladet om att ha en ätstörning i samband med graviditet.