BVC-tåget

Material till Sveriges BVC-centraler. Korten, som går att sätta samman till ett tåg, visar de olika momenten vid en fyraårskontroll: hörseltest, syntest, längd, vikt, teckningsuppgift, memoryspelande och samtal med föräldern. Korten används för att konkretisera vad som ska hända vid besöket och barnet får sätta samman sitt tåg själv.