Clowner utan gränser

Affischer med lekfulla instruktioner för akrobatik och cirkuskonster, som är en del av ett cirkus-kitt som Clowner utan gränser delar ut på sin turné ”Välkommen till Sverige” 2016 –2017 på flyktingförläggningar runt om i Sverige i mötet med ca 7000 nyanlända barn och unga. Projektet är ett samarbete med Cirkus Cirkör.

I ett andra steg har vi tagit fram lek-kort för akrobatikövningar till en turné för äldre ungdomar i projektet ”Cirkus för hopp och styrka” som är ett treårigt projekt med början 2018, som finansieras av Asyl-, migrations och integrationsfonden. Under projektets första period mötte Clowner utan gränsers artister över 2200 asylsökande barn, ungdomar och vuxna.