Covid 19

I mars 2020 börjar jag nyhetsknarka coronaviruset. På nätet hittar jag otaliga varianter av mikroskopbilder som jag använder som förlagor till broderade virus. Jag blir besatt och kan inte sluta.
Mitt arbete uppmärksammas i media som en representant för hantverket som terapeutisk sysselsättning i kristid.

Arbetet kommer att pågå under pandemins varande. Ett urval av broderierna presenteras här.