Det kan alltid bli värre

Egen seriebok (Galago 2014). En svart humoristisk bok om depressioner, ångest, neuroser, diagnoser och terapier gestaltade genom teckningar och pessimistiska hantverk. Boken är en totalsågning av lyckobegreppet i en sjuk värld, som vi alla föds till, med ett enda litet krav: att vi ska bli just lyckliga.