Mens-megafonen

Tillsammans med föreningen Mensen har jag tagit fram ”Mensmegafonens bok om mens” en gratis och lättillgänglig skrift för barn och unga. Detta folkbildningsprojekt har finansierats av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Jämställdhetsmyndigheten.
Till materialet finns pedagogiska metoder för att utbilda grundskoleelever om mens.
Ladda gärna ner Mensmegafonens infomationsbok gratis!

Författare: Elin Danielsson, Rebecka Hallencreutz, Josefin Persdotter, Sanna Vanno Thedvall
Faktagranskare: Malin Söderberg, Gun Rembeck
Illustrationer: Lotta Sjöberg
Form och layout: Majority Design