Tjejjouren

Till Tjejjouren i Eslöv har jag hjälpt till att ta fram bilder kring unga tjejers rättigheter, mående och kroppar. Bilderna ska användas till samtal som kärlek, systerskap, sex, vänskap och relationer, men också beröra svåra ämnen som våld, självskadebeteende och droger.

I arbetet med illustrationerna har vi velat lyfta mångfald, representation och kroppar som bryter mot normen.

Exempel på bilder ur materialet.