Växa och må bra

I samarbete med NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) har jag tagit fram bilder till projektet Växa och må bra som riktar sig till ungdomar. Projektet har skapats för att ge unga ökad delaktighet i arbetet kring psykisk hälsa för barn och unga i skolan, inom socialtjänsten och i kontakter med psykiatrin.

Projektet har pågått i flera år. Tillsammans har vi tagit fram utbildningsmaterial till unga och vuxna som arbetar med ungdomar.

Copy och skribent: Ingmarie Wass
Illustrationer: Lotta Sjöberg
Grafisk form: Gina Engström
Projektledare: Karin Engberg
vaxa.nsph.se