BVC utanförskapsområde

Jag får i uppdrag av Järfälla kommun att ta fram bildkort för ett hembesöksteam inom BVC som ska användas i ett utanförskapsområde i Kallhäll. Bilder kan användas som samtalsmaterial, istället för texter, och de ska kunna rikta sig även till föräldrar som inte är svensktalande. Materialet handlar om barnsäkerhet, anknytning med mera. Ett utval presenteras här.