Våld i hemmet

Att prata om våld på BVC är ett utbildningsmaterial för BVC-sköterskor om våld i hemmet. Hur pratar man med föräldrar om det? Hur kan man hjälpa till? Vad kan våld vara? Våld är inte bara slag och psykisk misshandel, utan kan också vara försummelse. Materialet är gjort för BVC Region Stockholm och blev tilldelat Svenska kvinnofridspriset 2021 av Operation kvinnofrid.